Levering van diensten

Op al onze transakties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veendam.

Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.